Kupas Tuntas Syirik BesarBismillah, Berikut ini adalah video dari acara Khazanah islam yang tayang di Trans7 tentang pembahasan tentang syirik akbar. Alhamdulillah, akhirnya ada acara TV yang mengajarkan umat islam tentang perkara mendasar yang sudah banyak dilupakan atau terabaikan.Jika kita perhatikan, kebanyakan ustad di TV memberi porsi sangat banyak tentang perkara muamalah, ibadah dan perkara ahlak, namun sangat sedikit yang membahas tentang Tauhid dan bahaya syirik. Mengapa tahuid dan kesyirikan adalah perkara yang besar, bahkan perkara yang paling besar. Lihat firman Allah dibawah ini


“Tidak Aku ciptakan jin dan Manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku.” (QS. Adz –Dzariyat: 56 )

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada setiap umat (untuk menyerukan): “Beribadalah kepada Allah (saja) dan jauhilah thaghut.” (QS. An – Nahl: 36)


Alasan utama Allah menciptakan manusia dan jin dan menurunkan para rosul adalah agar manusia dan jin beribadah kepada Allah. dan inti dari dari dakwah rosul adalah tauhid. Sayangnya, banyak manusia tidak mengilmui hal ini secara benar sehingga dijaman modern ini, tetap saja dukun, para tukang ramal masih saja laris dan diagung agungkan, padahal dukun dan tukang ramal di zaman rosulullah dan sahabat dihukum pancung (termasuk disaudi sampai hari ini) mengingat kerusahakannya sangat besar. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni Allah jika orang yang melakukan kesyirikan belum bertaubat sampai dia meninggal.


Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya.” (QS. An Nisa’: 48).

Syirik adalah puncaknya dosa, tidak ada dosa diatasnya syirik. Bahkan perkara zina dan membunuh itu dosanya dibawah dosa syirik. Maka sebagai seorang muslim, kita saling mengingatkan agar kita tidak terjatuh kedalam dosa ini. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat tayangan khazanah tentang kupas tuntas syirik akbar. Bagi saudaraku sesama muslim, mari kita sebarkan dakwah tauhid dan sebarkan video ini keteman teman anda jika anda masih cinta pada saudara anda. Buat apa kita sholat 5 waktu kalau kita masih kedukun, buat apa berpuasa ramadhan kalau masih mengandalkan jimat buat penglaris dagangan? berhati hatilah wahai kaum muslimin. Jauhi syirik, Jauhi syirik dan sekali lagi Jauhi kesyirikan.