Cara Berziarah Kubur Sesuai Tuntunan Rosulullahكنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها

“Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah” HR. Muslim no. 977

Berziarah Kubur hukumnya Boleh berdasarkan hadist diatas. Tujuan dari berziarah kubur adalah untuk mengingat kematian bagi yang masih hidup dan mendoakan si mayit agar di ampuni dosa dosanya dan diterima amal sholehnya.

Adab Ziarah Kubur

  1. Disunnahkan menyampaikan salam dan doa Bagi Ahli Kubur
  2. Jangan duduk diatas Kuburan 
  3. Tidak Boleh Thawaf mengelili kuburan walaupun dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, dikuburan siapapun.
  4. Tidak Membaca Alquran di Kuburan, yang boleh adalah mendoakan si mayit. 
  5. Tidak boleh meminta pertolongan Kepada orang yang meninggal/ orang yang dikubur, walaupun kuburan Wali atau Nabi. 
  6. Tidak boleh meletakan karangan bunga atau menaburkannya karena menyerupai kaum nasrani
  7. Tidak boleh mendirikan bangunan atau tulisan diatas kuburan. termasuk disini adalah Kijing, Rumah, di semen, di kapur di keramik atau marmer. 
  8.  Kuburan hanya boleh di letakan batu diatasnya dan ditinggikan dengan tanah satu jengkal seperti kuburan di Baqi, madinah. 

Bagi yang ingin mendengarkan kajian lebih rinci silahkan klik tombol play dibawah ini. 


=