Menjaga LisanDari Mu’az bin Jabal radhiallahuanhu dia berkata : Saya berkata : Ya Rasulullah, beritahukan saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka, beliau bersabda: Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah ta’ala, : Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikitpun, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji. Kemudian beliau (Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam) bersabda: Maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu surga ?; Puasa adalah benteng, Sodaqoh akan mematikan (menghapus) kesalahan sebagaimana air mematikan api, dan shalatnya seseorang di tengah malam (qiyamullail), kemudian beliau membacakan ayat (yang artinya) : “ Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya….”. Kemudian beliau bersabda: Maukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiangnya dan puncaknya ?, aku menjawab : Mau ya Nabi Allah.

Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah shalat dan puncaknya adalah Jihad. Kemudian beliau bersabda : Maukah kalian aku beritahukan sesuatu (yang jika kalian laksanakan) kalian dapat memiliki semua itu ?, saya berkata : Mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah memegang lisannya lalu bersabda: Jagalah ini (dari perkataan kotor/buruk). Saya berkata: Ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan ?, beliau bersabda: Ah kamu ini, adakah yang menyebabkan seseorang terjungkel wajahnya di neraka –atau sabda beliau : diatas hidungnya- selain buah dari yang diucapkan oleh lisan-lisan mereka .
(Riwayat Turmuzi dan dia berkata: Haditsnya hasan shahih)

Siaran Langsung Dari Mekah Lewat Youtube

Bagi kaum muslimin, Mekkah adalah salah satu  kota suci yang sangat penting bagi umat islam. terutama saat ibadah Hajji dan Ramadhan. Jika anda ingin melihat siaran langsung 24 Jam dari Masjidil Harram (termasuk sholat Tarawihnya) silahkan liat streamingnya lewat Youtube dialamat http://www.youtube.com/MakkahLive

Siaralan langsung selama bulan ramadhan 24 jam nonstop dari Makkah  http://www.youtube.com/MakkahLive
.


Doa Harian Umat Islam

“Karena  itu,  ingatlah kamu kepada-Ku  niscaya Aku  ingat  (pula)  kepadamu  (dengan  memberikan  rahmat dan  pengampunan).  Dan  bersyukurlah  kepada-Ku, serta  jangan  ingkar  (pada  nikmat-Ku)”  (QS.  Al Baqarah: 152) 


“Laki-laki  dan  perempuan  yang  banyak  menyebut  (nama)  Allah,  maka  Allah  menyediakan  untuk  mereka  pengampunan  dan  pahala  yang  agung”  (QS.  Al  
Ahzaab: 35). 


Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya memulai aktifitasnya dengan dzikir dan doa, banyak doa yang bisa kita amalkan dari bangun tidur sampai mau tidur. Ebook terjemahan dari kitab berjudul 'Hisnul Muslim' karangan Sa’id bin Ali bin Wahf Al-Qahthani  ini bisa dijadikan referensi atau buku panduan untuk mengajari anak atau murid anda. Silahkan download dan baca, Semoga Bermanfaat!